Структура ваннаставног особља

Бр.

Презиме и име

Радно

место

%

р.вр.

Врста

стручности

Степен

Стаж

Год

жив.

1.

Mихајловић Славиша

Директор

100

Технички Факултет

VII

25

51

2.

Живковић Весна

Орг.практ. наставе

100

Текстилно технички фак.

VII

31

57

3.

Илић Радмила

Психолог

100

Филозофски Факултет

VII

25

57

4.

Тешић Лидија

Секретар

100

Правни факултет

VII

30

59

5.

Миливојевић Јулијана

Библиотекар

100

Факултет народне одбране

VII

27

57

6.

Јовановић Првослав

Референт

100

Виша грађевинска

IV

28

54

7.

Костић Весна

Шеф рачуновод.

100

Економски Факултет

VII

29

57

8.

Станковић Саша

Мајстор на одржавању објекта

100

ВКВ бравар

V

20

51

9.

Димитријевић Зора

хигијеничар

100

Основна школа

I

29

61

10.

Стојановић Босанка

Хигијеничар

100

Основна школа

I

22

59

11.

Ранђеловић Славица

хигијеничар

100

Основна школа

I

30

55

12.

Јовановић Љиља

хигијеничар

100

Основна школа

I

30

59

13.

Белоица Бранислава

хигијеничар

100

Основна школа

I

19

53

14.

Јовановић Данијела

хигијеничар

100

Основна школа

I

7

48

15.

Ђорђевић Данијела

хигијеничар

100

Основна школа

I

4

39