Структура ваннаставног особља

Бр.

Презиме и име

Радно

место

%

р.вр.

Врста

стручности

Степен

1.

Mихајловић Славиша

Директор

100

Технички Факултет

VII

2.

Рашић Драгана

Одр. система

50

Средња школа

IV

3.

Илић Радмила

Психолог

100

Филозофски Факултет

VII

4.

Тешић Лидија

Секретар

100

Правни факултет

VII

5.

Миливојевић Јулијана

Орг. Практ. наставе

100

Факултет народне одбране

VII

6.

Јовановић Првослав

Референт

100

Виша грађевинска

IV

7.

Костић Весна

Шеф рачуновод.

100

Економски Факултет

VII

8.

Станковић Саша

Мајстор на одржавању објекта

100

ВКВ бравар

V

9.

Димитријевић Зора

Хигијеничар

100

Основна школа

I

10.

Стојановић Босанка

Хигијеничар

100

Основна школа

I

11.

Ранђеловић Славица

Хигијеничар

100

Основна школа

I

12.

Јовановић Љиља

Хигијеничар

100

Основна школа

I

13.

Белоица Бранислава

Хигијеничар

100

Основна школа

I

14.

Јовановић Данијела

Хигијеничар

100

Основна школа

I

15.

Ђорђевић Данијела

Хигијеничар

100

Основна школа

I

16.

 Рудан Ружица

Библиотекар

40

 Фил. фак., англистика

VII