Дуално образовање не желимо да уведемо за цео систем стручног образовања већ само у оним подручијима рада у којима постоји велика потреба привреде, каже Ана Стојановић, руководилац центра за дуално образовање.